Kanans geografiska läge

Ön Kanan - som tillhör Ekerö kommun - är belägen i Mälaren, snett emot Ekerö kyrka och alldeles utanför Ekerö sommarstad. På öns andra (södra) sida löper farleden till och från Stockholm.
På andra sidan farleden ligger Salems kommun, med Vällinge konferens-anläggning som närmaste granne.

Ön, som mäter ca 200 x 700 meter, har branta bergssidor som stupar ned i Mälaren, särskilt i den västra delen och mot farleden. Av öns historia framgår, att Kanan en gång i tiden har bebotts året om, men numera finns här endast fritidsfastigheter. Ön är indelad i sammanlagt 49 tomter, varav de allra flesta är strandtomter. Därtill finns ett gemensamt ägt markområde "allmänningen" som inne-håller utsiktsberg, dansbana, brygga och gångstigar.

Fastighetsägarna på ön anser - med all rätt - att detta är det verkliga fritidsparadiset; den avskildhet som bara en liten ö utan bilttrafik kan erbjuda, men med bekvämlighter i form av el och telefon.
Och ändå så nära storstaden!